1401 Сифон чашка за мивка 1 1/2 с гофрирана връзка на ф 32 със стр. разклонения

Сифони Лукс Код Артикул 1401 Сифон чашка за мивка 1 1/2 с гофрирана връзка на ф 32 със стрanично разклонениe 1402 Сифон чашка за мивка 1 1/2 с гофрирана връзка на ф 40 със странично разклонение 1403 Сифон чашка за мивка 1 1/2 с гофрирана връзка на ф 50 със странично разклонение

1397 Сифон чашка за мивка 1 1/2 с гофрирана връзка на ф 32 с 3 странични разклонения

Сифони, Сифони Лукс Код Артикул 1397 Сифон чашка за мивка 1 1/2 с гофрирана връзка на ф 32 с 3 странични разклонения 1398 Сифон чашка за мивка 1 1/2 с гофрирана връзка на ф 40 с 3 странични разклонения 1399 Сифон чашка за мивка 1 1/2 с гофрирана връзка на ф 50 с 3 странични […]

1394 Сифон чашка за мивка 1 1/2 с гофрирана връзка на ф 32 с 2 стр.разклонения

Сифони, Сифони Лукс Код Артикул 1394 Сифон чашка за мивка 1 1/2 с гофрирана връзка на ф 32 с 2 странични разклонения 1395 Сифон чашка за мивка 1 1/2 с гофрирана връзка на ф 40 с 2 странични разклонения 1396 Сифон чашка за мивка 1 1/2 с гофрирана връзка на ф 50 с 2 странични […]

1392 Сифон чашка за мивка 1 1/2 с гофрирана връзка на ф 32 с горно разклонения

Сифони, Сифони Лукс Код Артикул 1392 Сифон чашка за мивка 1 1/2 с гофрирана връзка на ф 32 с горно разклонение 1393 Сифон чашка за мивка 1 1/2 с гофрирана връзка на ф 40 с горно разклонение 1391 Сифон чашка за мивка 1 1/2 с гофрирана връзка на ф 50 с горно разклонение