281 – Сифон чашка 1 1/2 с гофрирана връзка на ф 32 с отцедник с разклонения

Сифон чаша с преливник / отцедник Код Артикул 281 Сифон чашка 1 1/2 с гофрирана връзка на ф 32 с отцедник с разклонения 2811 Сифон чашка 1 1/2 с гофрирана връзка на ф 40 с отцедник с разклонения 2812 Сифон чашка 1 1/2 с гофрирана връзка на ф 50 с отцедник с разклонения

280 – Сифон чашка 1 1/2 с гофрирана връзка на ф 32 с преливник с разклонения

Сифон чаша с преливник / отцедник Код Артикул 280 Сифон чашка 1 1/2 с гофрирана връзка на ф 32 с преливник с разклонения 2801 Сифон чашка 1 1/2 с гофрирана връзка на ф 40 с преливник с разклонения 2802 Сифон чашка 1 1/2 с гофрирана връзка на ф 50 с преливник с разклонения